۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

گاف بزرگ خبرگزاری دولت در نمایش باز شماری آرادر میان عکسهایی که در خبرگزاری رسمی دولت از بازشماری آرا منتشر شده است، چند نکته جدی وجود دارد:
1- اینکه صندوق رای شورای شهر در میان صندوقهای رای ریاست جمهوری چه می کند؟
2- چرا رای ها اینقدر نو هستند و هیچکدام تا نخورده اند؟ مگر هنگام رای دادن برگه های رای را تا نکردیم؟
3- تمام محمود احمدی نژادها با یک خط نوشته شده اند.

۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

دولت هاله نورو نمی خوایم

به منظور شعله ور تر شدن تنور داغ انتخابات ما اهالی تک صدا ترانه ای را جهت استماع حضار قرائت می کنیم. لطفاً آن را با آهنگ " نمره 20 کلاسو نمی خوایم " کامران و هومن خوانده شود:

حرفهای صد تا یه غازو نمی خوایم.
محمود شعبده بازو نمی خوایم.
دوست داریم سفره رنگینو ولی
منت قافیه سازو نمی خوایم.
ما تو رو می خوایم، تو رو می خوایم، اینا رو نمی خوایم ( لطفاً عکس میرحسین را بالا ببرید )
دولت هاله نورو نمی خوایم.
این همه تحقیر و زورو نمی خوایم.
دولت دوره بوقو نمی خوایم.
مدرک جعل و دروغو نمی خوایم.
ما تورو می خوایم، تورو می خوایم، اینا رو نمی خوایم ( عکس میر حسین برود بالا )
وزرای بی کلاسو نمی خوایم.
رقمای بی حسابو نمی خوایم.
بنزین سهمیه بندی نمی خوایم.
جملات خالی بندی نمی خوایم.
ما تورو می خوایم، تورو می خوایم، اینارو نمی خوایم. ( عکس میر حسین لطفاً )