۱۳۸۷ شهریور ۱۷, یکشنبه

سردار افشار از وزارت کشور می رود؟

این سئوالی است که پاسخش در ذهن کسی خطور نکرده. اما اصل سئوال همچنان باقی است؟ آیا سردار کت وشلوار پوشیده وزارت کشور از این وزارت خانه خواهد رفت؟ این اتفاق بزودی رخ خواهد داد و رخ دادنش، اثبات یک خبر تلخ ناکام کننده برای طرفداران کوتاه قامت محمود احمدی نژاد است. خروج سردار افشار از اتاق فرمان انتخابات مصادف خواهد بود با ورود یکی دیگر از مهره های لاریجانی به وزارت کشور و نشستن بر اریکه نظارت بر حسن اجرای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری. معنای جابجایی این مهره ها یک پیام واضح بیشتر نخواهد بود. " در انتخابات ریاست جمهوری که 22 خرداد سال آینده برگزار خواهد شد، کام کوتاه قامتان حامی احمدی نژاد را تلخ خواهد کرد. " در این انتخابات البته آنچه مسلم است، نادیده گرفته شدن مردی است که در تاریخ جایی بهتر از همنشینی با سید ضیاء ها نخواهد داشت. صحنه گردان، طرح دیگری برای بقای خویش چیده است. منتظر بمانید و تماشا کنید.

هیچ نظری موجود نیست: