۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

تصویری دردناک از تخریب مجسمه فردوسی!


تخریب مجسمه فردوسی در دانشگاه فردوسی مشهد خیلی دردناکه! خیلی! البته درباره تاریخ این عکس و اینکه این عکس مربوط به چه زمانی است و این اتفاق کی روی داده بحث است، اما این عکس خیلی حرفها در پس تصویر خاموش خود دارد. 

هیچ نظری موجود نیست: