۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

سه زن بر اثر فشار ناشی از ازدحام جمعیت در صف مرغ کشته شدند

دردناک است. دردناک. اما واقعیت دارد این خبر تلخ تر از زهر! اینکه سه زن در اثر فشار و ازدحام ناشی از ایستادن در صف مرغ در فرهنگسرای خاوران که محل برگزاری نمایشگاه ارزاق رمضان بوده است کشته بشوند. گرچه هیچ یک از مسئولین امر حاضر به تائید این خبر نیستند!
بنا به گزارشهای منتشره این سه زن در صف مرغ و به علت ازدحام جمعیت کشته شده اند و ظاهراً فشار جمعیت باعث برخورد آنها با کولری شده است که گویا اتصالی برق داشته و این سه زن در اثر برق گرفتگی کشته شده اند.