۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

نراقی و آخوندها!

این فیلمی که از احسان نراقی در یوتیوب گذاشته شده نشان دهنده ذهنیت او نسبت به نقش مذهب در مدیریت امور اجتماعی است. گیرم که تند و رک حرف زده باشد. مگر حرفش دروغ است؟

هیچ نظری موجود نیست: