۱۳۹۱ بهمن ۹, دوشنبه

دستگیری ات مبارک صبای عزیز!


 حالا نوبت تو شد صبا که سگان ولایت دستگیرت کنند و برای دستگیری تو نه یک نفر و دو نفر که هشت نفر را گسیل کرده اند تا تو را دستگیر کنند و برای دستگیری ات در ساعت هشت شب به خانه ات بریزند. این بار نوبت تو شد صبای عزیز که ما را بر حذر می داشتی از در افتادن با این سگان. که به خانه ات بریزند و وقتی از آنها حکم دستگیری ات را خواسته باشی هار شوند و درب منزلت را بشکنند و با بدترین برخوردها که شایسته خودشان و کسانشان است تو را دستگیر کنند.
این بار نوبت تو شد که هست و نیستت را ثبت و ضبط کنند و با خود ببرند. که تو روزنامه نگاری و در مملکت سلطان خامنه ای چه جرمی بالاتر از این!حالا تو را برده اند. درست مثل یازده نفر دیگری که این روزها دستگیر شده اند. درست مثل همه ما که به جرم روزنامه نگار بودن دستگیر شدیم و به زندان افتادیم. 
حالا نوبت توست که ماجرای دستگیری ات نمایش دیگری باشد از حقارت سلطانی که نامش خامنه ای است و دستگاه سلطنتی که رو به انقراض است و نشان انقراضش یکی هم همین دستگیری توست! تویی که ما را همیشه به صبر دعوت می کردی و اعتدال! 
دستگیری ات مبارک صبا که تو هم به تاریخ مطبوعات این کشور سلطنت زده و رنجور از استبداد پیوستی!
دستگیری ات مبارک!

هیچ نظری موجود نیست: