۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

امروز مشغول فیلمبرداری از تظاهرات مردم دانمارک علیه وضعیت دشوار پناهجویان بودم که یکدفعه با پخش آهنگ " ملودی " آرش ، ملت شروع کردن به رقصیدن! چه حس غریبی بود وقتی دیدم مردم دانمارکی و ملتهای دیگر دارند با این آهنگ می رقصند.


Ahmad Jalali Farahani

هیچ نظری موجود نیست: