۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

فیلمی از تظاهرات امروز مردم تهران

این فیلم را خبرنگار من و تو تهیه کرده است از تهران و درگیریهای امروز حوالی توپخانه را نشان می دهد. من البته نمی توانم ارتباط این فیلم با درگیریهای امروز را تایید یا تکذیب کنم!
هیچ نظری موجود نیست: