۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه

توهین به ستار بهشتی و مادرش در رسانه های افراطی

هر کاری کنند بی فایده است. گوهر عشقی را خواستند بخرند نشد. خواستند مرعوبش کنند نشد. خواستند سانسورش کنند نشد. حالا رفته اند سراغ تحقیر و تمسخرش. البته توهین هواخواهان افراطی خامنه ای به ستار بهشتی و مادر مقاومش گوهر عشقی، چیزی از ارزشهای والای این دو برای مردم ایران کم نمی کند که بدان می افزاید. ای کاش به جای این همه بی شرفتی کمی شعور دست کم می شد از افراطیون هوادار رژیم سراغ گرفت.


هیچ نظری موجود نیست: