۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

به یاد مرضیه رسولی که همچنان دربند است

قرار نبود این تکه فیلم را اصلاً استفاده کنم. اما امروز سر تدوین یک فیلم دیگر یاد مرضیه افتادم دوباره و مرور خاطرات که این تکه فیلم را دیدم. روزی که این تکه فیلم را حذف می کردم اصلاً تصور نمی کردم که سیاست و زندان دامن مرضیه را هم بگیرد. به امید آزادی او که همیشه از سیاست پرهیز می کرد.هیچ نظری موجود نیست: