۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

تشویق مردم به شرکت در انتخابات با سوءاستفاده از نام بالاترین!

باور کردنی نیست اما واقعیت دارد. جمهوری اسلامی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات از سایت بالاترین مایه می گذارد و بنرهای تبلیغاتی اش را با بیانیه ها و شعارهایی به نقل از بالاترین در شهر آکنده است!
به نظر شما اسم این کار چیه!
هیچ نظری موجود نیست: