۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

آرامش قبل از طوفان

این عکس را جف هاتسون از من گرفته است. خودم نامش را گذاشته ام آرامش قبل از طوفانهیچ نظری موجود نیست: