۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

عکسی متفاوت از حسین درخشان

عکسی از حسین درخشان دوست دوران دبیرستان و دانشگاهم که حالا با خطر اعدام مواجه است. آن روزها حسین عاشق خامنه ای بود و تمام افتخارش این بود که برای خامنه ای تبلیغ می کند. خودتان ببینید تیپ و لباسش عین بسیجی های امروزی است. چطور شد که حسین که عاشق سینه چاک خامنه ای بود حالا در زندان او زیر سایه حکم اعدام گرفتار شده است؟ چند نفر مثل حسین اینگونه بوده اند و حالا در زندان اوین گرفتارند؟ مقصر این تغییر موضع آیا حسین است؟ یا نظامی که دافعه اش بیشتر از جاذبه اش هست؟ نظامی که قادر نیست فرزندانش را قانع کند که نظام خوبی است. این عکس مربوط به سالهای 1371-1372 است و حسین آن زمان عشق کوه و کوهنوردی داشت. عکس ابتدای ورودی راهی است که به قله دماوند می رسد. چرا حسین به احمدی نژاد اعتماد کرد؟ چرا به ایران برگشت؟هیچ نظری موجود نیست: