۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

متکی اخراج شد

متکی در شرایطی از دولت اخراج شده اس که هم اکنون در سنگاپور به سر م برد. اخراج متکی می تواند پس لزره های ناشی از گسترش پناهندگی دیپلماتهای ایرانی باشد. البته نباید فراموش کرد که جنگ قدرت میان احمدی نژاد و خامنه ای بالا گرفته است. چون بر اساس قوانین نانوشته در ایران این رهبر است که وزرای کشورو خارجه و نفت و اطلاعات را تائید صلاحیت می کند. 

هیچ نظری موجود نیست: