۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

the last photo of me/ آخرین تصویر من

Photo: Sofi Amaile

هیچ نظری موجود نیست: