۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

200 روز گذشت و ما هنوز خاموشیم!

200 روز از حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و به همراه مهدی و فاطمه کروبی گذشته است. این عکس را که تاکنون در جایی منتشر نشده است، ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری که ماهها در بند بود و هم اکنون همسرش بهمن احمدی امویی در زندان اوین است از زهرا رهنورد گرفته است و این اجازه را به بنده داده است که آنرا منتشر کنم. به یاد آن شیر زن که سر خم نکرد!

عکس: ژیلا بنی یعقوب

هیچ نظری موجود نیست: