۱۳۹۰ شهریور ۸, سه‌شنبه

پس از شوشول فرنود، نوبت به ضایع شدن شبکه خبر رسید!

این ویدئو را ببینید و بخندید به نظامی که بحران مشروعیت چنان دامنش را گرفته که از دست حتی مفسران افغانی هم در امان نیست! اوج دراماتیک این ویدئو بخش آخر آن است که مفسر افغانی می گوید: « حکومت ایران در بدترین بحران داخلی و انزوای سیاسی اش به سر می برد! »
از قدیم گفته اند چیزی که عوض دارد گله ندارد! پس از ماجرای شوشول فرنود، این بار مجری شبکه خبر و حکومت بدجوری کنف می شوند. خودتان ببینید و بخندید!


هیچ نظری موجود نیست: