۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

تصاویری که ثابت می کند احمدی نژاد سارق است!

باور کنید این عکسها را کسی با فتوشاپ درست نکرده است! این عکسها واقعی است! نیازی هم به دقت کردن در این تصاویر نیست تا متوجه شویم که احمدی نژاد سارقی تمام عیار است! این عکسها به خوبی نشان می دهد که او چگونه سرقت کردن و سارقان را دوست دارد. با دیدن این عکسها حتی می توان پی به ماهیت واقعی رئیس دولت کودتایی ایران که در جهان به رای دزدی مشهور است برد.  عکسها را ببینید و خودتان قضاوت کنید که دزدها چگونه از دزدها حمایت می کنند! به نظر من محمود احمدی نژاد حق دارد که از سازمان ملل بخواهد با دولت انگلستان برخورد کنند! هر چه باشد پلیس انگلیس می خواهد در مقابل سارقان به اموال عمومی بایستد و این موضوع کاملاً مغایر با شخصیت و مرام کسی است که نه تنها اموال عمومی که آرای عمومی را هم به سرقت می برد! عکسها را ببینید و خودتان قضاوت کنید.پ.ن: رو که رو نیست!
پ.ن 2: دزد که از دزد تعریف کنه می شود شاه دزد!
پ.ن3: رسانه های داخلی و خارجی به نقل از محمود احمدی نژاد: رئیس دولت ایران خواهان محکومیت بریتانیا در سازمان ملل شد!

هیچ نظری موجود نیست: