۱۳۹۰ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

باور کردنی نیست اما حقیقت دارد!

باور کردنی نیست اما حقیقت دارد. این کاریکاتور در ویژه نامه « خاتون » روزنامه ایران چاپ شد و صدای هیچ کفن پوشی هم بلند نشد! و این ترس اقتدارگرایان استبدادی از احمدی نژاد و کودتاچیان را نشان می دهد. تصور کنید این کاریکاتور در یکی از روزنامه های اعتماد، روزگار یا شرق کار می شد؟ موج خونخواه و کفن پوش بود که به خیابان می ریخت. علت اصلی شکایت دادستان تهران از روزنامه ایران نه مصاحبه کلهر که چاپ این کاریکاتور است. هنوز هم باورم نمی شود که این کاریکاتور در روزنامه ایران چاپ شده باشد! باور کردنی نیست اما حقیقت دارد!

۱ نظر:

تلخك گفت...

برادر يه اتفاقايي داره ميفته... به همه خبر بده... يه اتفاقاي خوب يه فروپاشي ناز تو راهه...