۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

پانصد روز زندان، بدون حتی یک روز مرخصی، به جرم بی گناهی

به یاد شرف اهل قلم، احمد زیدآبادی و به بهانه پانصدمین روز زندانی شدن مرغ حق گوی مردم ایران

هیچ نظری موجود نیست: