۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

اخبار لحظه به لحظه از تهران/ اول اسفند-6

تجمع گسترده نیروهای لباس شخصی در میدان ونک. اوباش حکومتی با موتور حیدر حیدر میگوند و مردم را می زنند. اطراف میدان ونک هم مملواز نیروی انتظامیه- یک شاهد عینی

هیچ نظری موجود نیست: