۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

صفحه فیس بوک گرامیداشت تولد میرحسین موسوی آعاز به کار کرد

می توانید به این آدرس بروید و به بهانه تولد میرحسین هر چی دق و دلی دارید سر دولت کودتا و حامیان استبدادی اش خالی کنید:
https://www.facebook.com/GreetingsForMousavi

هیچ نظری موجود نیست: