۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

مبارک بعد از 30 سال صدای مردم را شنید، آقای خامنه ای شما هم بالاخره صدای ما را می شنوی

آقای خامنه ای! می شنوی؟ مبارک بالاخره صدای مردم مصر را شنید. بعد از 30 سال دیکتاتوری! شما هم بالاخره صدای ما را خواهی شنید. باش تا 25 بهمن برسد! شما هم بالاخره صدای ما را خواهی شنید! شما هم بالاخره ندا و سهراب و دهها نفر چون آنان را شهید خواهی نامید. افسوس که آن روز برای شما بسیار دیر خواهد بود. افسوس که آن روز دیگر از شاکله قدر قدرتتان چیزی جز کالبدی بی روح باقی نخواهد ماند. باش تا 25 بهمن مان برسد. 

هیچ نظری موجود نیست: