۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

یک عنصر اطلاعاتی: خامنه ای بیشتر از هفت میلیون رای ندارد

اظهارات تازه منتسب به اسفندیار رحیم مشایی گواه دیگری از رخ دادن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است. رضا گلپور که از عناصر اطلاعاتی نظام سلطانی خامنه ای است ،در اظهاراتی تازه با همشهری ماه گفته است: « مشایی در پاسخ به من گفت مگر مذهبی ها و آقای خامنه ای چقدر رای دارند ؟ بیش از هفت میلیون است؟ ما باید از همه طیف ها در کنار خود داشته باشیم. در اینجا برای من مشخص شد که کار از رفع شبهه گذشته و نوعی بیماری انحراف و گنده گوئی است. گفتم این قتل هایی که در رامسر به شما نسبت داده می شود چیست؟ پاسخ داد حالا چهار تا سگ محارب هم کشته شدند مگر چه اتفاقی اقتاده است؟...
در این روزها که دعوای حامیان خامنه ای و احمدی نژاد بالا گرفته است، استناد به سخنان آنان برای اثبات تقلب در انتخابات کافی است. یاران خامنه ای می گویند، احمدی نژاد همه آرائش بواسطه حمایت خامنه ای است و یاران احمدی نژاد می گویند: « خامنه ای بیشتر از هفت میلیون رای ندارد! »
چه دلیلی بالاتر از این برای اثبات تقلب در انتخابات!

هیچ نظری موجود نیست: