۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

من به شخصه بابت اعتراف سلطان خامنه ای به رذالت خود و نمایندگان منتصبش سپاسگزارم!

روح الله حسینیان که روحانی افراطی و از مهره های معروف سلطان خامنه ای است در اظهار نظری تازه به نقل از سلطان خامنه ای گفته است که وی نمایندگان مجلس را بابت « دو دو کردن » هایشان در ماجرای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش، رذل خوانده و گفته است: « در این ماجرا مجلس رذالت نشان داد! »
ضمن تشکر از سید علی خامنه ای بابت اعتراف به « رذل بودن نمایندگان منتصب خودش » باید از سلطان  حکومت سلطنتی ولایت فقیه پرسید « آیا کسی که مهر وکیل الدوله ای نمایندگان مجلس هفتم و هشتم را امضاء کرده خود جنابعالی نبوده اید؟ آیا این وکیل الدوله ها بدون اجازه شما آب هم می خورند؟ آیا رذالت نمایندگان منتصب جنابعالی، نشانه ای از رذالت جنابعالی به عنوان ناصب آنها در مجلس ، محسوب نمی شود؟ »
سلطان خامنه ای حتمن می دانسته که نمی شود کسی به رذالت فردی اعتراف کند و ناصب اصلی را رذل نداند!
من به شخصه بابت این اعتراف ساده سلطان خامنه ای از او تشکر می کنم که خودش بالاخره پی به رذالت خود و نمایندگان منتصبش برد!

هیچ نظری موجود نیست: