۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

لیست مورد حمایت مصباح یزدی و خامنه ای در انتخابات مجلس نهم لو رفت!

وب سایت میهن در مطلبی تحت عنوان «تندروترین فهرست انتخاباتی کیهان و مصباح » از نامهایی نظیر علیرضا پناهیان، مهدی طائب، سعید قاسمی، سعید حدادیان و حسین یکتا که جملگی منبری ها و مداحان و سپاهیان تندرو و به «عماریون» معروفند، به عنوان اصلی ترین فهرست انتخاباتی خامنه ای و مصباح یزدی برای انتخابات مجلس نهم نام برده است!
به نوشته این وب سایت بخش دیگری از اعضای جبهه پایداری. وزرای برکنار شده دولت احمدی نژاد معروف به وزرای رهبری هستند مانند صفار هرندی، پرویز فتاح ،محسنی اژه ای، لنکرانی، محصولی و البته الهام که هم به عنوان بخش دیگری از منتصبان سلطان خامنه ای برای مجلس بعدی نام برده است.
همچنین بخش سوم نیروهای تندرو مجلس مانند حمید رسایی، مرتضی آقا تهرانی، سرتیپ محمد کوثری، روح الله حسینیان و علی اصغر زارعی هستند، هم به دستور خامنه ای و مصباح برای ورود به مجلس آماده می شوند.
به نوشت این وب سایت رهبری این جبهه پایداری در سطح عالی با آِیت الله مصباح یزدی و آیت الله عزیز خوشوقت است که هر دو بسیار به آیت الله خامنه ای نزدیک اند. به نظر می رسد با توجه به نظارت عالی مصباح یزدی و عزیز خوشوقت بر این طیف و نیز با توجه به عضویت بسیاری از منصوبان رهبری در این گروه و حمایت کیهان، این طیف به رهبری نزدیکتر باشد و در روزهای آتی این جریان درصدد اعمال فشار رسانه ای برای سهم گیری بیشتر در فهرست های انتخاباتی اصولگرایان برآید. در همین چارچوب سرتیپ پاسدار صفار هرندی سردبیر سابق کیهان و مشاور کنونی فرمانده کل سپاه این طیف را ” اصولگرایی نوین” خوانده و گفته است این طیف برگفتمان اجتماعی تکیه دارد در حالی که راست سنتی بر نگاه افراطی سیاسی اصرار دارد و فاقد گفتمان سیاسی و ادبیات نوین است.
این خبر البته برای کسانی که می خواهند بر تنور انتخابات بدمند باید قابل توجه باشد که به نام حمایت از « نهاد انتخابات » می خواهند چه کسانی را راهی مجلس کنند!

هیچ نظری موجود نیست: