۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

تناقضات گفتاری وزیر کشور دولت کودتا و معاون پارلمانی وزارت خارجه!

در حال مرور کردن خبرها بودم که دو خبر کنار یکدیگر توجه مرا به طنز آمیز بودن حال و روز حاکمان این سامان جلب کرد! خبر اول را وزیر کشور دولت کودتا افاضه فرموده اند و گفته اند که « ایران جزیره ثبات و آرامش در جهان است! » خبر دوم را اما حسن قشقاوی اعتراف کرده اند که  پنجاه نفر از دیپلماتهای ایران یا پناهنده شده اند و یا اقامت گرفته اند و خلاصه از مملکت فرار کرده اند!
او که معاون پارلمانی وزیر امور خارجه است اعتراف فرموده که «  تا کنون نزدیک به 10 نفر از دیپلمات‌های ایران پناهنده شده و قریب به 40 نفر از کشورهای خارجی اقامت گرفته‌اند! »
باید از وزیر کشور دولت کودتایی سلطان خامنه ای پرسید: قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را! مجبوری مگر خالی ببندی برادر من! 

هیچ نظری موجود نیست: