۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

همزمان با سالگرد فاجعه کهریزک، مرتضوی از حکم برائت خود خبر داد

در نظام ولایت مدار سلطان خامنه ای جایی برای عرضه اندام عدالت وجود ندارد. نمونه آخر این مدعا اظهارات اخیر سعید مرتضوی است که حکم منع تعقیب دادگاه کهریزک را اعلام برائت خود دانسته است. من خوب به یاد دارم ایامی را که در اثر رسوایی فاجعه کهریزک همین قاضی برکشیده سلطان خامنه ای که روزگاری از او تحت عنوان ذوالفقار علی یاد می شد چطور از خبرنگاران التماس می کرد که خبر تکذیبه هایش را منتشر کنند.
حالا اما ظاهراَ به واسطه چراغ سبز سلطان خامنه ای جلاد سابق مطبوعات و آزادی بیان دوباره فضا را برای بازگشتن به حرفه سابق مناسب دیده است و در یاداشتی در خبرگزاری امنیتی فارس از تبرئه خود خبر داده است.
مرتضوی همزمان با سالگرد فاجعه کهریزک طی یادداشتی در خبرگزاری فارس ضمن اشاره به حکم صادر شده از سوی دادسرای کارکنان دولت در ارتباط با شکایت خانواده سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، حکم منع تعقیب قضات پرونده را "لازم الاجرا" دانسته و آن را به منزله "حکم برائت" خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته است.
این ادعا در حالی از سوی مرتضوی مطرح می شود که در گزارشی که در ۲۰ دی ۱۳۸۹ در مجلس قرائت شد مرتضوی به عنوان آمر اصلی آن فاجعه معرفی شد.
البته از حکم برائت امثال مرتضوی در نظام سلطانی خامنه ای نباید خیلی تعجب کرد. در این نظام اراذل و اوباش واقعی همواره قدر می بینند و جانیان حقیقی ارج و منزلت می یابند!

هیچ نظری موجود نیست: