۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

مسئول مرگ این نوزاد، سلطان خامنه ای است!

خدایا ما را از خواب بیدار کن! خدایا باور کن که این کابوس وحشت زای را هیچ ملتی نمی تواند تحمل کند! خدایا این تصویر تعبیر خواب ماست یا حقیقت مان؟ چه باید بنویسم برای این عکس؟ چه باید بنویسم؟ جز اینکه امیدوار باشم این تصویر و عکس دروغ باشد و محصول فتوشاپ!


این عکس هفته گذشته در یکی از خیابانهای سعادت آباد گرفته شده است! گرچه نمی توان از مسئولیت پدر و مادر کودک گذشت، اما مسئول اول و آخر این فاجعه شخص سلطان خامنه ای است!

هیچ نظری موجود نیست: