۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

بخند بهاره که خنده هایت مرگ خامنه ای است!

بخند بهاره که لبخند تو مرگ ظلمت و ظلمات است. بخند بهاره که لبخند تو همه آواری است که بر سر بازجوهایت فرو می ریزد. بر سر دیکتاتورهای بد قامت زمانه! بخند بهاره که لبخند تو مرگ همه ساعتهای بازجویی است! مرگ خامنه ای است!

۳ نظر:

ناشناس گفت...

بهاره عزیزم هرچند در حکومت جهل و جور و ترور سی و دو سال است که خنده را بدست فراموشی سپرده ایم اما هر از گاهی که بهاری چون تو غنچه گلی را میگشاید مرهمی است بر دل دردمند ما که در غم شما غمگین و در شادیتان شادیم و من همدرد تو میدانم که از درون چه غوغایی برپاست اما لبخندت ما را دلداری میدهی هرچند که ضحاک از ان به خشم خواهد امد و امر به توقفش خواهد داد اما در صبح ازادی در کنار هم جبران خواهیم کرد.

ناشناس گفت...

بدون سلام چون لایقش نیستی
نات سلام بر تویی که چشمانت را بسته ای و گوشانت را در دست آنهایی دادهای که خیلی نرم می فشارند و خیلی آرام می برند تا نفهمی کر شده ای . نات سلام بر تویی که انگشت نامرئی در چشمت کرده اند تا نفهمی کور شده ای ، نات سلام بر تویی که زبانت را از حلقومت بیرون کشیده اند و زبان خودشان را در دهانت گذاشته اند . حال چگونه با تو چنین کردند ؟ ساده است قبل از آن که کور و کر و لالت کنند خرت کردند تا فکر کنی روشنفکری .. ای خاموش.

ناشناس گفت...

نظر خامنه ای در مورد قاضی جنایتکار

http://photos.vnu.ir/img/51869bde8b9d.jpg