۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

مدیرکل بازرگانی استان کرمانشاه به همراه دو معاونش دستگیر شد

ماجرای دستگیری مدیران دولت کودتایی احمدی نژاد ادامه دارد. در آخرین مورد از این دست، اصغر میرزایی مدیر کل بازرگانی استان کرمانشاه به همراه علی ملکشاهی معاون نظارت و رضا کرم فتاح پور معاون بازرسی این اداره هفته گذشته به جرم فساد اقتصادی بازداشت شده اند.جالب اینجاست که میرزایی از مدیران مدعی اصولگرایی در استان کرمانشاه است که ظاهراً میلیاردها تومان رانت در یارانه شیر، جوائز صادراتی و میوه شب عید مردم را به صورت غیر قانونی بدست آورده است.
علی ملکشاهی یکی از معاونین بازداشت شده او هم از کاندیداهای مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات دور هشتم بود!

هیچ نظری موجود نیست: