۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

مراسم هفتم پدر میرحسین موسوی سه شنبه 17 فروردین در حسینیه ارشاد برگزار می شود؟

ضمن عرض تسلیت درگذشت با شرف ترین مردی که می شناسیم، از شورای هماهنگی راه سبز امید می خواهم سه شنبه 17 فروردین، یعنی سه شنبه هفته بعد را به عنوان روز برگزاری مراسم هفتم پدر میرحسین، اعلام نمایند. مکان حسینیه ارشاد تهران. این بهترین فرصت برای نشان دادن هواداران واقعی میرحسین موسوی است و امیدوارم که شورای هماهنگی و دست اندرکارانش از این مهم غافل نشوند.
هوادارن سبزی که می خواهند به میرحسین عزیز در فیس بوک تسلیت بگویند به اینجا بروند:
http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C/213998631947703?ref=ts&sk=wall

هیچ نظری موجود نیست: