۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

خبرها از مجروح شدن هشت نفر در درگیریهای میدان انقلاب حکایت دارند

اخبار تائید نشده ای از مجروح شدن هشت نفر در درگیریهای میدان انقلاب حکایت دارند. بر اساس اظهارات شاهدان عینی تیراندازی مستقیم به مردم از سوی اوباش حکومتی عامل اصلی این حادثه بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: