۱۳۹۰ فروردین ۸, دوشنبه

بیش از هزار نفر از فعالین سیاسی پس از 25 بهمن بازجویی شده اند

علی مزروعی از اعضا حزب مشارکت به رادیو فردا گفته که در پی 25 بهمن و حضور گسترده مردم در خیابانها، بیشتر از هزار نفر از سران احزاب مخالف دولت در ایران مورد بازجویی نهادهای امنیتی قرار گرفته اند.بنا به گفته وی هدف آنها بازداشتن نيروهای سياسی از فعاليت است. اما قطعا رخداد های روز ۲۵ بهمن ماه و پس از آن، سه شنبه های اعتراضی و همين طور قيام ها و جنبش های مردمی که در کشورهای عربی به وقوع پيوستندند، به نظر می رسد که آنها را شديدا به وحشت انداخته است.
آنها از اين طريق تلاش کرده بودند که تا حدودی، بخصوص در ايام سال نو و روزهايی که در پيش هست، در واقع نوعی بازدارندگی در پيش بگيرند و قريب به هزار نفر را در همان هفته آخر سال احضار کردند.
بخش عمده افراد احضار شده، کسانی بودند که بعد از انتخابات بازداشت و زندانی شده بودند. حالا تلاش می کردند که به گونه ايی از آنها تعهد بگيرند که ديگر فعاليت سياسی نداشته باشند.

هیچ نظری موجود نیست: