۱۳۹۰ فروردین ۵, جمعه

زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، زهرا بهرامی و حالا زهرا جباری

یک زهرای دیگر به مسلخ استبداد دژخیمان کودتاگر ایران فرستاده شده است. این بار زهرا جباری!  یک انسان دیگر که پدر و مادرش نام زهرا را برایش برگزیده بودند تا شاید قربانی خودکامگی های جلادان نقاب دین بر چهره کشیده نگردد که گشت! حالا زهرا جباری در کماست و رژیم مدعی تشیع و حب علی و خاندانش، حتی اجازه ملاقات خانواده اش را هم از آنها دریغ می کند. زهرا جباری را بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران به این روز کشانده اند. آنان که ادعای ناموس فاطمه زهرا را می کنند، خود قاتلان درجه یک زهراهای وطن هستند.
زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، زهرا بهرامی و حالا زهرا جباری. دریغا و دردا که نظامی که جرثومه ای از نیرنگ و فریب و استبداد است به اسم فاطمه زهرا و به ادعای ولایت او و خاندان او این همه زهرا را به کام مرگ و نیستی فرستاده است. تا مگر مارهای ظلمت و جهالتش دمی آرام گیرند که این ضحاک به این همه هم راضی نیست و امروز جوان دیگری را هم به کام مرگ کشانده اند. پورمند مدحت نیا. جوان " کول بر" کردی که برای گرفتن حقش دیروز به پاسگاهی در کردستان مراجعه می کند و با گلوله ای کشته می شود.
و حالا زهرایی دیگر در آستانه شهادت قرار می گیرد تا شاهدی باشد از دین دروغین و نیرنگ پلید آنهایی که به نام دین به قتل ناموس و شرف انسانها آمده اند.
فراموش نباید کرد زهرای دیگری را که اکنون در چنگال نخوت و استبداد خامنه ای و احمدی نژاد گرفتار است. زهرا رهنورد را می گویم. و هزاران زهرای دیگری که هم اکنون در زندانهای مستبدان دینی حاکم بر ایران زندانی هستند.

هیچ نظری موجود نیست: