۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

مهدی کروبی زیر شکنجه است؟

سایت کلمه نیوز که با جعل عنوان سایت کلمه ،ارگان رسمی میرحسین موسوی، طراحی شده است، طی خبری از اقدام مهدی کروبی برای نوشتن توبه نامه خبر داده است. بنا بر نوشته این سایت: " در بعضی سایتها ومحافل خاص شنیده شده ، آقای کروبی از سر پشیمانی توبه نامه نوشته است !"
نویسنده این خبر در ادامه می نویسد:  این خبربا وجودیکه هنوزاز سوی مسئولین تائید نشده است ولی بگفته ناظران سیاسی دوراز انتظارنمی باشد چرا که بسیاری از کسانی که اخیرا وقبل از بازداشت خانگی با آقای کروبی ملاقات کرده اند ، اذعان داشتند ، رفتار تردید آمیز و مثبتی از ایشان ملاحظه نموده اند ، بگفته این افراد که خواستند نامشان برده نشود ، آقای کروبی در شرایطی قرار دارد که با رجوع به رفتار وگفتار نسنجیده اش می تواند بر نفس خود و وسوسه های خناسان فائق آمده وراه صحیح را پیدا نماید ."
گرچه مجتبی واحدی مشاور رسانه ای مهدی کروبی در گفتگو خود با روزآنلاین به شدت این خبر را تکذیب کرده است، اما
به عقیده بسیاری از کارشناسان امور سیاسی در ایران، انتشار اینگونه اخبار برخی گمانه زنی ها درباره احتمال اعمال شکنجه از سوی چکمه پوشان استبداد علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی را به شدت تقویت می کند.
  

هیچ نظری موجود نیست: