۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

اصولگرایان مخالف احمد نژاد: وزیر امور خارجه دولت کودتا بهایی است

ظاهرن دعوای کودتاگران برای تصاحب کرسیهای مجلس و دوره بعدی ریاست جمهوری علیه خودشان رفته رفته بالا می گیرد. حالا سایت عماریون از مخالفان سر سخت رحیم مشایی و احمدی نژاد طی مطلب بلند بالایی مدعی شده است که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت کودتا، بهایی است و نسبش به " طاهره قره العین " از رهبران شیخیه ای که بعدها به جنبش باب پیوستند، می رسد.
من شخصن تحلیلم این است که دمل چرکین کینه اصولگرایان و احمدی نژاد نسبت به هم بدجوری سر باز کرده و سال 90 سال رو شدن دستهای پنهان در کودتای خرداد 88 و بیرون رانده شدن یکی از این دو گروه افراطی از صحنه سیاست ایران برای همیشه است.
البته اگر تا آن موقع اصلن چیزی به نام نظام جمهوری اسلامی مانده باشد! 

هیچ نظری موجود نیست: