۱۳۹۰ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

دست نوشته سید محمد خاتمی برای میرحسین موسوی

تصویر گویاتر از آن است که درباره اش چیزی بتوان گفت یا نوشت. خاتمی شاید این روزها را حدس می زد که نظرش را اینگونه درباره میرحسین آغاز می کند: " پیروزی مهندس موسوی، پیروزی ایمان، استقامت و آزادگی است! " حالا میر حسین در بند است و خداوند استقامتش را می آزماید. درود بر شرفش که دمی از عهدی که با مردم بسته بود پا پس نگذاشته است.

هیچ نظری موجود نیست: