۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

یا علی موقع تولد و دیدار امام زمان و سید خراسانی کم بود، مسیحش هم کردند

زمان بیرون آمدنشان از رحم مادر که یا علی گفتند. امام زمان را هم که دیده اند. سید خراسانی را هم که جیب بغلشان گذاشته اند. همه این ها کم بود، مسیح مصلوب هم شدند. من فقط موندم این مسیح ِمصلوبِ سید خراسانی که امام زمان را دیده و موقع تولد " یا علی " هم گفته، مریض بود احمدی نژاد رو با دروغ و تقلب رئیس دولت کند که این همه درد سر برای خودش و خلق الله درست بشود!
فردا خود خدا هم می شود احتمالن!

هیچ نظری موجود نیست: