۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

پیام ویدیویی میر حسین موسوی به مناسبت روز معلم و کارگر

ده روز دیگر به روز جهانی کارگران و روز معلم مانده است و خبری از شورای هماهنگی محترم نیست و انگار که حسابی آقایان و خانمها مشغول روزمرگی هستند.
سئوال اینجاست که آیا مواضع میرحسین موسوی نسبت به اهمیت این روز نامعلوم بوده است که اعضای محترم این شورا سکوت اختیار کرده اند؟ نکند مشغول جنگ زرگری خامنه ای و احمدی نژاد شده اند و یادشان رفته است که میرحسین موسوی و کروبی بارها نسبت به تسلیم نشدن در برابر این صحنه آرایی ها هشدار داده اند؟

هیچ نظری موجود نیست: