۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

حرفهای خواندنی شجونی

نوشابه امیری باز هم گل کاشت. او با انجام یک مصاحبه عالی در روزآنلاین یک گل دیگر به دروازه تیم خامنه ای وارد کرد و حرفه ای گری خودش را به رخ جمهوری اسلامی کشید و حالا داستانهاست که از پس این مصاحبه بیرون بیاید. با این همه در مصاحبه خانم امیری با شجونی آن بخش از مصاحبه که این روحانی حامی خامنه ای او را غیر مستقیم متهم به غرور ناشی از قدرت می کند، بامزه است. شجونی در این بخش از مصاحبه می گوید: " تنها کسی که دیدم که به قدرت رسید و مغرور نشد امام خمینی بود. بقیه به قدرت که می رسند غالبا غرور جلویشان را می گیرد؛ فامیل بازی، پارتی بازی..." این حرف یعنی اینکه همه مقامات در جمهوری اسلامی دچار این مفاسد شده اند، حتی سید علی خامنه ای. اعتراف شجونی به آفت زدن جمهوری اسلامی عمق ریزش نیروها پس از کودتای 22 خرداد 1388 را نشان می دهد.
باید به خانم امیری و بر و بچه های روزآنلاین یک دست مریزاد اساسی گفت!

هیچ نظری موجود نیست: