۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

مهم نیست که کدام مترسک بر سر جالیز دولت ایستاده، مهم اینکه از میرحسین و کروبی خبری نیست!

بعضی حرفها و نوشته ها را باید طلا گرفت. مثل این جمله که از دوست عزیزم محمد رهبر در روزآنلاین خواندم. او نوشته :" مهم نیست که کدام مترسک بر سر جالیزِ دولت ایستاده، باید رصد کرد که اسفندیارِ مشایی کجا می رود و سر چه دارد. "
من با اجازه محمد این جمله رو اینجوری تغییر می دم " مهم نیست که کدام مترسک بر سر جالیز دولت ایستاده، مهم اینکه از میرحسین و کروبی خبری نیست که نیست! "
هیچ نظری موجود نیست: