۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

چرا میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را دوست دارم

آیا تا به حال تصویری از یک مقام سیاسی در جمهوری اسلامی دیده اید که در آرامگاه و مقبره شاعر و هنرمندی گرفته شده باشد؟ آیا تا به حال از سفرهای پرهزینه مقامات عالیه و غیر عالی جمهوری اسلامی عکسی به یادگاری یا مراسمی به افتخار هنرمند و ادیب و شاعری گرفته شده است؟ آن روزها که در ایران بودم کمتر سیاستمداری را سراغ داشتم که اینگونه رفتار کند و به مفاخر واقعی هنر و ادب پارسی احترام بگذارد. عکسی که می بینید متعلق به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر سر مقبره سعدی رحمت الله علیه است که البته این دو بزرگوار خودشان هنرمندانی هستند چیره دست و صاحب سبک. در ارادت میرحسین به سعدی همین بس که در جواب بی ادبی های احمدی نژاد دروغگو و متقلب گفت: " ادب مرد به ز دولت اوست! "

عکس از ادیب ( متاسفانه نام خانوادگی عکاس واضح نیست )

از میان هزاران دلیلی که برای ارادت به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سراغ دارم یکی هم ارادت این زوج سبز به مفاخر ادب و هنر ایران عزیزمان است. افسوس که این روزها دربندند و جنبش سبزشان دچار روزمرگی است. 

هیچ نظری موجود نیست: