۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

برکناری ناگهانی رحیم مشایی از دولت

دیکتاتور کوچک، در اقدامی ناگهانی اسفندیار رحیم مشایی، یار غار خودش را معاونت امور اجرایی ریاست جمهوری خلع و حميد بقايی، رئيس سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی را با حفظ سمت، به عنوان معاون امور اجرايی خود و سرپرست نهاد رياست جمهوری منصوب کرده است.
به این ترتیب سمتی دیگر به سمتهای حمید بقایی افزوده شده است. حمید بقایی از بازجویان اوین بوده است که در دوره شهرداری احمدی نژاد به تیم او پیوسته. بقایی از نزدیکترین یاران اسفندیار رحیم مشایی است که در ایام ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی به عنوان قائم مقام بقایی مشغول در این سازمان مشغول به کار شد.
هیچ نظری موجود نیست: