۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

فیلمی تازه از 22 خرداد امسال!

دیدنی است. این فیلم بهترین گواه از ترس حکومتی است که سالهاست با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می کند و در دومین سالگرد کودتای انتخاباتی اش به نظر می رسد به جای اینکه نیروهای انتظامی و ضد شورش بین مردم مستقر باشند، این مردم هستند که در پادگانی به نام تهران قدم می زنند. به قول مهرداد قاسمفر وحشتی می برند از مردم دانا که مپرس!

هیچ نظری موجود نیست: