۱۳۹۰ خرداد ۲۷, جمعه

بازدید سید حسن خمینی از خانواده حجازی، نشانه تیزهوشی اوست

سید حسن خمینی، روحانی تیزهوشی است که نبض جامعه را می فهمد. او گرچه روحانی و از خانواده امام خمینی است، اما همچون پدر بزرگش باهوش است و قواعد بازی سیاست را خوب می داند. دیدار امروز او از خانواده ناصر حجازی که به حق تختی زمانه است، بار دیگر ثابت کرد که خانواده خمینی به هیچ وجه موافق نظام سلطانی خامنه ای نیست.مرگ مشکوک سید احمد خمینی در نخستین سالهای سلطنت خامنه ای باعث نفرت پنهان و عمیق خانواده خمینی از استبداد خامنه ای شده است و این خانواده برای حفظ کردن فاصله خود با جنایات رژیم در ایام سلطنت خامنه ای همواره تلاش کرده تا نبض جامعه را به درستی تشخیص دهد و این امر به محبوبیت آنها همواره کمک کرده است.
حالا سید حسن خمینی برای نشان دادن فاصله واقعی خود و خانواده اش از دستگاه استبدادی خامنه ای به دیدار خانواده حجازی  رفته است تا این پیام مهم را به مردم ایران بدهد که به هیچ وجه موافق نظام استبدادی سلطان خامنه ای نیست. پیامی که تیزهوشان عرصه سیاست به خوبی آن را درک می کنند و مردم و عوام نیز آن را ارج می نهند.
دیدار امروز سید حسن خمینی از خانواده حجازی بار دیگر تنهایی و بی لشگر ماندن خامنه ای را ثابت کرد. امیدوارم اینگونه حرکات این روحانی تیزهوش از سر قدرت طلبی و عوامفریبی نباشد و مرام و مسلک او و خانواده اش همواره در کنار مردم ماندن باشد. امری که در نظام استبدادی خامنه ای هزینه گزافی را بر چهره های سرشناس سیاسی تحمیل کرده و می کند!

هیچ نظری موجود نیست: