۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه

اردشیر امیر ارجمند: میرحسین موسوی در اعتراض به اعدامهای سال 67 استعفا کرده بود!

خبر ویران کننده تمام آنهایی است که میرحسین را به همکاری در اعدامهای سال 1367 متهم می کردند. خبر ویران کننده تمام آنهایی است که میرحسین را همکار جلادان دهه 1360 معرفی می کردند. خبر ویران کننده همه آنهایی است که میرحسین را تنها برای رسیدن به آمال و آرزوهای پوسیده خودشان می خواستند. خبر کوتاه است و خرد کننده. میرحسین موسوی نقشی در اعدامهای دهه 60 نداشته است.
فیس بوک 25 بهمن به نقل از اردشیر امیرارجمند نوشته است: « اردشیر امیرارجمند (مستقیم از دانشگاه ام ای تی): نه تنها به مساله اعدامهای 67 که باید به مسائل پیش از آن نیز پرداخته شود... به یاد می آورم روزی از میرحسین موسوی سوال کردم چرا زمانی که خبر این اعدام ها را شنیدید استعفا ندادید؟ جواب دادند: استعفا داده بودم اما...ایشان روزی که این معذرویت ها نباشد پاسخ صریح تری به جامعه خواهد داد.مساله مهم این است که جریان نقدی در درون جنبش سبز آغاز شده است که بسیار مهم است. اتفاقات بعد از انتقادات باعث گشوده شدن چشمان ما به اتفاقات پیش از آن نیز شد.»
خبری که امیرارجمند داده است، خواب و خوراک همه آنهایی که دلخوش به تخریب میرحسین بواسطه اعدامهای دهه 60 بودند را بهم خواهد ریخت. حالا آنها باید بگردند تا مانند احمدی نژاد و خامنه ای بهانه و مستمسک دیگری برای کوبیدن میرحسین پیدا کنند. این خبر برای همه آنها که نمی خواهند جنبش سبز واقعی پیروز شود، مثل زهر هلاهل است!

هیچ نظری موجود نیست: