۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

عکسی کمتر دیده شده از هدی صابر به همراه عزت الله سحابی

روحشان شاد. هر دوشان راحت شدند و از قفس بزرگی به نام ایران پریدند. گرچه عمری را در قفس اسیر استبداد مانده بودند!


هیچ نظری موجود نیست: