۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

آقای خامنه ای! بنا بر سخنان امروزتان شما بی تقوا ترین رهبر سیاسی ایران هستید

آقای خامنه ای! شما امروز فرموده اید که « مبادا خیال کنید که تقوا این است که انسان، مخالف خود را زیر پا له کند! » آقای خامنه ای سئوال اینجاست که شما چقدر در رعایت حقوق مخالفانتان تقوا به خرج داده اید؟ آیا شما چیزی درباره هاله سحابی شنیده اید؟ درباره کشتن یک دختر در روز تشییع جنازه پدرش؟ دختری که دلیل کشته شدنش نه مخالفت با شما که مخالفت با دزدیده شدن جنازه اش توسط دژخیمان شما بود؟ دختری که خود مادر خانواده ای بود؟
آقای خامنه ای شما چیزی درباره سیامک پورزند شنیده اید؟ روزنامه نگاری که از طبقه ششم خانه اش خودش را پرت کرد تا از زندانی که شما برایش ساخته بودید خلاص شود؟ آیا چیزی درباره 10 سال زندانی بودنش در خانه اش می دانستید؟
آقای خامنه ای آیا شما آنها را له نکرده اید؟ آیا شما با آنها به عدالت رفتار کرده اید؟  آیا ملاک رفتارعوامل شما با آنها تقوی بوده است؟ درباره احمد زیدآبادی چطور؟ درباره بهمن احمدی امویی؟ درباره حشمت الله طبرزدی؟ درباره صفایی فراهانی؟ مصطفی تاج زاده؟ علیرضا رجایی؟ درباره بسیاری از زندانیان سیاسی گمنامی که جرمشان مخالفت با شما بوده است؟ آیا با آنها در زندان به عدالت رفتار شده و می شود؟
آقای خامنه ای درباره محمد مختاری و صانع ژاله آیا رفتار شما عادلانه و از روی تقوی بوده است؟ درباره ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی و دهها جوان و زن و مرد ی که در حوادث پس از انتخابات تنها به دلیل مخالفت با تقلب شما کشته شدند؟  درباره علی موسوی؟آیا شما چیزی درباره آنها شنیده اید که هست و نیستشان را بخاطر شرکت در انتخابات از دست داده اند؟ آنها که حاضر به پذیرش تقلب و کودتای انتخاباتی شما نبوده اند؟
راستی آقای خامنه ای میرحسین موسوی را به خاطر می آورید؟ زهرا رهنورد را چطور؟ مهدی کروبی و فاطمه همسرش؟ آیا شما با آنها عادلانه رفتار می کنید؟ آیا ملاک تقابل شما با این عزیزان تقوی است؟
آقای خامنه ای درباره قتلهای زنجیره  ای چطور؟ محمد مختاری؟ جعفر پوینده؟ داریوش فروهر و همسرش؟ درباره زهرا بنی یعقوب که حتی مخالف شما هم نبود؟ درباره زهرا کاظمی؟ درباره کشته شدگان رستوران میکونوس در آلمان؟ درباره اینها چه نظری دارید آقای خامنه ای؟ آیا رفتار شما با آنها عادلانه بوده است؟ از روی تقوا بوده است؟
در این باره البته تاریخ قضاوت خودش را کرده است. راستش متاسفم که بگویم اما بنا به استناد تاریخ شما با مخالفانتان هرگز به عدالت و تقوی رفتار نکرده اید. نمونه های فراوانی می شود در این باره ارائه کرد. متاسفانه شما بنا بر سخنان خودتان بی تقوا ترین رهبر سیاسی در ایران محسوب می شوید. چون هرگز با مخالفان خودتان بر اساس تقوی و عدالت رفتار نکرده اید!

هیچ نظری موجود نیست: