۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

حضور گسترده مردم در خیابانهای منتهی به ولی عصر/ سینمای آفریقا و فلسطین تعطیل کرده اند

از تهران خبرهای خیلی خوبی می رسد. دوستان و رفقا تحلیلشان این است که مردم سنگ تمام گذاشته اند. بنا به گزارشات آنها تجمع مردم در خیابانهای منتهی به ولی عصر حد فاصل ونک تا میدان ولی عصر بیش از حد تصور بوده است. به گفته یکی از شاهدان عینی :  حضور مردم در حد فاصل عباس آباد تا زرتشت خیلی زیاد بوده است. البته همه مغازه ها به دستور دژخیمان خامنه ای بسته بودند و باز هم از نیروهای کم سن و سال بسیجی استفاده کرده بودند و  برای آنکه بزرگتر به نظر برسند، این بار لباسهای بیشتری پوشیده بودند.
یکی از دوستان می گوید: « یه کار جالب یه مغازه ای کرده بود که من هیچ وقت توی اون محدوده ندیده بودم و اون هم این که یه تانکر آب خنک گذاشته بود برای خوردن مردم و روش هم پر از ربانهای کوچک سبز رنگی بود که بسته بودن بهشون( از این نوارهای باریک سبز حسینی) »
ظاهرن در بعضی از نقاط خیابان ولی عصر، کیفهای دختران و پسران جوان را می گشتند. دوست دیگری می گوید: «نیروهای امنیتی هم طبق معمول از همه ارگانهای امنیتی مخلوط بودند و حتی من آرم سپاه را هم روی بعضی از لباسها دیدم! »
به گفته دوست دیگری در میدان فاطمی از سر خیابان ولی عصر ازدحام نیروهای امنیتی کاملن چشمگیر بوده است و سر خیابانهای اصلی منتهی به خیابان ولی عصر پر از نیرو بوده است. میدون ولی عصر هم  مملو از خودروهای نیروهای امنیتی و اراذل و اوباش خامنه ای بوده است.
در ضمن سینمای آفریقا و فلسطین هم به دستور نیروهای امنیتی تعطیل کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: